Se Arkiv over møter

Havnestyret – møter og medlemmer

Medlemmer 2019 til 2023

 • Åse Lill Kimestad(leder) Styreleder Ap
 • Paal Pedersen Nestleder H
 • Unni Liestøl Larsen Styremedlem V
 • Bjørn Tore Idland Styremedlem Bruker
 • Steffen Dyrstad Styremedlem Ansatt
 • Anju Manneråk Felles vara 1 Frp
 • Elisabeth Lindland Felles vara 2 Mpg
 • Inga Fjeldsgaard Felles vara 3 Ap
 • Lennart Danielsen Observatør Bruker
 • Alf Arne Nøsted Observatør Bruker
 • Paul Oddvar Nilsen Vara for bruker Bruker
 • Ove Nodeland Vara ansatt Ansatt